Nový rektor KU priblížil svoje plány

Novozvoleného rektora Katolíckej univerzity Jaroslava Demka sme sa pýtali na jeho priority či spoluprácu univerzity s mestom. Ako odpovedal si môžete prečítať tu.