Nové vyznačené parkovacie plochy na Klačne

Na Klačne na uliciach Lesná a Veterná vyznačilo mesto čiarami parkovacie plochy. Doteraz tam čiary chýbali.