Nové, spoplatnené služby na mestskom úrade

Výpis z registra trestov, listu vlastníctva či obchodného registra už získate už aj na Mestskom úrade v Ružomberku. Radnica zverejnila aj sadzobník poplatkov, ktorý za službu účtuje.