Nové fotografické pohľady z mesta. Náletovým drevinám sa darí dobre aj na streche výmeničky

Už siedmy rok sa dobre darí piatim listnatým stromčekom na streche výmeničky v Baničnom.

Málokto z okoloidúcich si to všimne. Pre Baničiarov už asi pohľad dennodenný, tí z okolitej štvrte nakupujúci v potravinovej Jednote to majú takmer vo výške očí. V pozadí príroda, fabrický komín Mondi a tri vyschnuté asi 14 metrov vysoké smreky. Tie sú od okraja výmeničky na Papiernickej ulici vzdialené asi 30 metrov. Patria do záhrady opustenejšieho domu za ošarpanejším plechom. V prípade veterných víchric a typu posledného krupobitia zo 16. júna t. r. môžu nebezpečne zlomením kmeňov zahroziť. 

A tak treba len dúfať, že si to svojou účasťou na spomenutom mieste skontrolujú aj miestni úradníci z kancelárií  životných prostredí mesta a hlavne štyria poslanci z 10-teho volebného obvodu, ktorí by mali okamžite konať. V prípade bežného občana povšimnutejšieho si podobné obrazy nad parkoviskom idúc 60 metrov po ulici južnejšie, (kde padajúce ihličie so šiškami a živica z konárov siedmych stromov bombarduje sklá automobilov a ich karosérií) je to s orgánmi mestskej komunálnej moci ťažšie. 

„Choď (te) za tým, my s tým nič neurobíme, je to súkromný pozemok, skúste ešte” – a tak to tu chodí a vy sa úradníckym posúvaním veci dostanete skoro k najvyšším otcom mesta, ktorí by mali okamžite s dotknutými majiteľmi obydlí konať, no po chvíli sa ocitnete v bode nula. Miestny úradník, čo sľúbil v spomínanej veci čo to urobiť, to pre enormné množstvo inej práce nestihol a možno neskôr už zabudol. No zase iný odborný úradnícky šimeľ to poženie k papierovaniu, povoleniam, k ročným obdobiam, dendrológii, a tak ste zas jednoduchú primitívnu vec oddialili do iných období.

Tak, ako dobre sa darí listnáčom na streche výmeničky, tak dobre sa asi nebude dariť po nedávnom krupobití okolitým boroviciam a mladším výhonkom konárov v okolí Ružomberka. Televízneho diváka upozornila na to začiatkom 32. týždňa t. r. televízia Markíza, komentujúca všeobecne o vysychaní borovíc na okolí. Jej kamery namierili na okraj lesa nad satelitným Baničným. Nakoniec, dúfajme a verme myšlienke, že všetko sa dá do normálnych koľají, a tak miestni lesníci, ktorí takéto javy už poznajú z minulých období, budú môcť konštatovať oživenie lesa a len dočasný planý ekologický poplach.

Iný pohľad, a práve z okolia borovíc nad Baničným, vás umocní v presvedčení, že za sedem mesiacov roka sa dá toho stihnúť veľa. Intravilán mesta medzi Plaviskom a Rovňou zaplavil za tú dobu akýsi pomerne dlhý a široký pás mŕtveho lesa – starostlivo poukladanej a naskladnenej drevnej hmoty. Pred niekoľkými mesiacmi sa architekt Pavol Fischer niekde v ružomberskom médiu zmieňoval o využití tohto priestoru pre ďalšiu možnú výstavbu mesta a cestné prepojenia Rovne s Baničným, v zámere odbremeniť dopravné zaťaženie mesta.

Jednoducho, v intraviláne mesta vznikajú aj takéto riešenia, na odchode iných priemyslov, ktorým už po rokoch v meste umieráčkom odzvonilo. V riadkoch ružomberských médií si prečítate aj iné pozitívne novosti.

Tie posledné o finančne zdravom meste a o najmenšom zadĺžení mesta na hlavu občana. Cifra, podľa príspevku v Ružomberskom  magazíne predstavuje 15 eur na obyvateľa. Ktovie o akú cifru porastie spotreba dreva a výroba celulózy a papiera na hlavu občana Ružomberka.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.