Nové dopravné značenie a zmeny v doprave v Baničnom

Na dvoch uliciach v Baničnom osadili nové dopravné značke informujúce o hlavnej a vedľajších cestách. Ide o ulice Karola Krčméryho a Cesta na Vlkolínec. Podľa poslancov Pavla Šípoša a Michala Kubačku pribudnú ešte retardéry ma ulici Baničné a Jelence.