Niekdajší participatívny rozpočet v meste je súčasťou celoslovenskej štúdie

Do vyhodnocovacej štúdie, financovanej Európskou úniou, zameranej na participatívne rozpočty na Slovensku bol zaradený aj Ružomberok. Verejnosť vtedy mohla rozhodnúť o použití časti peňazí z rozpočtu mesta v rokoch 2013-2015.