Nevysporiadané pozemky pod Cyklokorytničkou: ozval sa prvý z majiteľov

Súkromný vlastník chcel mestu predať pozemok priamo pod Cyklokorytničkou. Poslanci kúpu odmietli, lebo pýtal priveľa.

Csaba Seres z Dunajskej Stredy vlastní spolu s manželkou 637 m2 pozemku priamo pod cyklochodníkom, len pár desiatok metrov od stanice Zápalkáreň, kde Cyklokorytnička začína.

Žiadosť o kúpu

Mestu poslal ponuku na predaj pozemku. K pozemku však pripojil aj ďalšie dve parcely a spolu za ne pýtal viac ako 78-tisíc eur. Mesto s ním následne vstúpilo do rokovania.

„Vlastník trval na predaji pozemkov v celosti, pričom v máji 2019 upravil svoju ponuku na predaj dvoch pozemkov z troch, spolu za kúpnu cenu 25-tisíc eur,“ píše sa v dôvodovej správe pre poslancov mestského zastupiteľstva.

Druhá, susedná, 418 m2 veľká parcela je podľa polohy pre samotný cyklochodník viac-menej bezpredmetná, tvorí skôr breh rieky Revúca a cyklochodník do nej zasahuje len čiastočne.

„Ponúkli sme mu pozemok na Klačne v lokalite Vráce, ktorý mestu bezodplatne prevedie Okresný úrad Žilina. Nepristúpil na výmenu,“ informoval poslancov druhý zástupca primátora Ján Bednárik (KDH) a dodal: „chcel 25-tisíc eur za pozemky, kde znalecký posudok hovorí o necelých 12-tisíc eurách.“

Mesto si nechalo vypracovať posudok u Danky Žakarovskej, ktorá konštatovala, že hodnota inkriminovaných pozemkov je 6 800 respektíve 4 500 eur. Dokopy takmer 11 a pol tisíca.

Pozemky C. Seresa, ktoré chcel predať mestu. Žltým je pozemok pod cyklokorytničkou. Zdroj – mesto Ružomberok.

Bol by to precedens

Ešte pred samotným hlasovaním Ján Bednárik poslancov informoval, že majiteľ pozemkov môže pristúpiť aj na iné formy nátlakových riešení, aby pozemok mesto kúpilo.

„Je ochotný pristúpiť aj na iné riešenia, cestu cyklokorytničky zatarasiť. Čaká, ako sa zachováme. Vzhľadom na iné, majetko-právne vzťahy na Cyklokorytničke, by schválenie predaja za túto sumu bol precedens. Viac k tomu nepoviem,“ povedal poslancom Bednárik.

Doplnila ho Ivana Smilková z Oddelenia právnych služieb MsÚ: „Bude to precedens, pretože pozemky pod komunikácie odkupujeme za päť eur na m2.“

Následne poslanci hlasovaním kúpu odmietli. Za boli dvaja, proti 20, zdržal sa jeden.

Oslovili sme s viacerými otázkami aj majiteľa pozemkov Csabu Seresa. Zaujímalo nás najmä, či chce naozaj Cyklokorytničku zatarasiť, aby vyvinul tlak na mesto, a prečo si pýta stanovenú sumu.

„Nechcem sa k tomu nijako vyjadrovať. Neriešim to už,“ odvetil majiteľ pozemkov a zložil telefón.

Pozemok C. Seresa nie je jediný nevysporiadaný pod cyklokorytničkou. Obľúbený cyklochodník vedie v katastri Ružomberka po parcelách desiatok súkromných vlastníkov.

Titulná fotografia – ilustračná snímka z Cyklokorytničky. Zdroj – facebook.com/CykloKorytnička

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.