Nedeľu môžete stráviť aj na horách

S občianskym združením Radičiná dnes môžete vybehnúť na Radičinú (1127 metrov), s Klubom slovenských turistov odbor Ružomberok zasa môžete vystúpiť na Zbojnícku chatu (1960 metrov) vo Vysokých Tatrách.