Nebezpečný cestný trojuholník pri vjazde do mesta

Nebezpečný cestný trojuholník do prichádzajúceho mesta zo severu na ktorom sa v čase zimných fujavíc ľahko ocitnete. Čo na to obec Likavka a okresná správa ciest?

Aj profesionálni šoféri, ktorí tadiaľ jazdia, majú občas problém. Dostať sa do mesta Ružomberka jazdiac smerom od Dolného Kubína a odbočiť z cesty prvej triedy na stanicu, či autobusové nádražie sa stáva v čase preplnených ciest dopravnou dilemou. Nehovoriac o preplnených cestách pri bývalej štátnej nemocnici, troch zaťažených smeroch v okolí mosta cez Váh a nadjazdového komplexu vedúceho do Likavky.

Treba sa zavčasu rozhodnúť, kde a kedy v pravý čas odbočiť, či voliť radšej cestu cez most a jazdný pruh vedúci na Považskú ulicu. Za normálneho počasia to ide ešte s prehľadom, problém však môže nastať, ak proti vám ide naplnený váhajúci a nerozhodný náklaďák s prívesom od železničnej stanice radiaci sa na most cez Váh a ďalej smerom na Žilinu.

Miestni vodiči to poznajú, no akokoľvek, aj tí môžu zazmätkovať a spôsobiť menšiu či väčšiu dopravnú nehodu. Už pred 25-mi rokmi si civilné ochrany mesta povšimli zvláštnu križovatku a dva nadzemné prepojenia – miesta, kadiaľ jazdia kamióny s chemikáliami a pod nimi nákladné vlaky z rôznymi výbušnými a horľavými materiálmi, naviac v blízkosti nemocnice. A tak sú tu varovania a dôsledky, ak by k veľkej dopravnej havárii a z nej vyplývajúceho možného ohrozenia osôb a životného prostredia v tejto časti mesta došlo. Dnes v čase, keď sa hovorí, že cestný obchvat mesta je ešte v nedohľadne a doprava cez mesto zo všetkých svetových strán hustne, sa toto konštatovanie prijíma s väčšou dávkou ostražitosti a vlastnej zodpovednosti, ak sedíte za volantom.

Zatrávnený a takmer s povrchom cesty zrovnaný trojuholník so štyrmi zasadenými tabuľkami a pútačmi smerov na RK – mestské inštitúcie na likavskej pôde je zradný. Koľko motorových vozidiel už z neho cúvalo so snehových závejov aby sa dostalo na vozovku, to asi nikto nezaznamenal, no stále zostáva faktom to, že odbočenie z hlavnej cesty v smere na železničnú stanicu je riskantné najmä vtedy, keď nad krajinu padá hustá hmla, hustý sneh, víchrica a viditeľnosť kontrolovať okolité smery je nedostatočná. Okrem toho vás tu nepriaznivo môže osvetliť, a tak i oslepiť diaľkový reflektor protiidúceho vozidla.

Tento nie veľmi bezpečný priestor, by si po vzore vyriešenia kritickej odbočky z hlavnej cesty na L. Mikuláš do obce Lisková pred niekoľkým rokmi,  zasluhoval aspoň jednoduché a OSC chcené a potrebné osadenie stĺpov s odrazovým svetlom na troch bodoch trojuholníka. Sprehľadnenie orientovať sa v zníženej viditeľnosti v dĺžke, šírke a priestore odbočovania na správnu dráhu cesty. Nakoniec, na trojuholníku ciest by sa mohol inštalovať stĺp osvetlenia. Pre bezpečnosť cestnej premávky (a hlavne v zimných mesiacoch) by bolo nutné, aby sa spojili likavské a ružomberské centrály s Okresnou správou ciest a dopravnou políciou mesta Ružomberok a rozhodli. Rovnako, by svoj názor mohla na inkriminované miesto vysloviť i dopravná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Ružomberku.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.