NDS predpokladá ukončenie stavebných prác na úseku D1 Hubová – Ivachnová v decembri 2021

Národná diaľničná spoločnosť zhotoviteľovi úseku D1 Hubová – Ivachnová zaslala nový návrh dodatku, ktorý predpokladá ukončenie stavebných prác v termíne december 2021 a obnovenie prác na pozastavených častiach diaľnice po právoplatnosti záverečnej správy EIA.