Najviac funkcií v mestských podnikoch majú viceprimátor Lazár a poslanec Šlávka

Poslanci zastupiteľstva na tohtotýždňovom zasadnutí zvolili nových členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta. K najväčším zmenám došlo v CZT, MBK a KDAH. Kompletný prehľad nájdete vnútri článku.

Najviac funkcií v orgánoch mestských podnikov bude zastávať viceprimátor Michal Lazár. Poslanci ho zvolili za konateľa spoločností CZT, ByPo a MBK, ako aj za člena dozornej rady MFK.

Na väčšine týchto miest doteraz sedel bývalý viceprimátor Michal Slašťan.

Druhý viceprimátor Ján Bednárik bude len členom predstavenstva Vodárenskej spoločnosti Ružomberok.

Z poslancov bude najviac funkcií zastávať predseda Klubu primátora Milan Šlávka. Poslanci ho zvolili za konateľa Mestských lesov, predsedu predstavenstva Kultúrneho domu A. Hlinku a za člena predstavenstiev Technických služieb a MFK.

Nasleduje prehľad všetkých konateľov a členov predstavenstiev a dozorných rád najvýznamnejších obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta. Kurzívou sú zvýraznené novozvolené osoby.

Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.

Predseda predstavenstva: Ing. Milan Šlávka
Členovia: Mgr. Martin Hromada, Ing. Roman Zach

Predseda dozornej rady: Adriana Stolárová
Členovia: Ing. Anna Šanobová, Bc. Michal Kubačka

CZT Ružomberok, s. r. o.

Konatelia spoločnosti: Mgr. Michal Lazár, Mgr. Jana Halušková

Predseda dozornej rady: Tomáš Šošovec
Členovia: Ing. Vendelín Ružička, Bc. Michal Kubačka, Miroslav Kerdík

ByPo, s. r. o.

Konatelia spoločnosti: Mgr. Michal Lazár, Mgr. Mgr. Dana Sršňová, Jana Hippová

Členovia dozornej rady: JUDr. Milan Kmecík, Ing. Olga Lauková, Adriana Stolárová

Mestské lesy, s. r. o.

Konatelia spoločnosti: Ing. Milan Šlávka, Vojtech Macko

Predseda dozornej rady: PhDr. Mária Kramárová
Členovia: Mgr. Marián Gašaj, Ing. Jozef Halama

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.

Predseda predstavenstva: MUDr. Igor Čombor, PhD.
Členovia: Ing. Ján Bednárik, Ing. Stanislav Nechaj, Juraj Bobek, Ing. Slavomír Klačko

Predseda dozornej rady: Dušan Lauko
Členovia: Ing. Vendelín Ružička, PhDr. Pavel Šípoš, Vladimír Guoth, Mgr. Alena Šubjaková, Ján Kulich, Eva Molnárová, Miroslav Kuriš

Technické služby Ružomberok, a. s.

Predseda predstavenstva: Ing. Pavol Jeleník, PhD.
Podpredseda: Stanislav Javorka
Členovia: Ing. Miloš Ďurajka, Ing. Miroslav Sokolovský, Ing. Milan Šlávka

Predseda dozornej rady: Ing. Juraj Burgan
Podpredseda: Mgr. Alena Krčmáriková
Člen: Ing. Slavomír Klačko

Mestský futbalový klub, a. s.

Predseda predstavenstva: Ing. Ľubomír Golis
Členovia: JUDr. Juraj Čech, PhD., Ing. Vladimír Ševčík, Ing. Milan Šlávka, Mgr. Marián Gašaj

Predseda dozornej rady: MUDr. Igor Čombor, PhD.
Členovia: Ing. Miroslav Čurilla, Mgr. Michal Lazár

Mestský basketbalový klub Ružomberok, s. r. o.

Konateľ: Mgr. Michal Lazár

Predseda dozornej rady: Ing. Slavomír Klačko
Členovia: Ing. Jozef Pažítka, Ing. Vladimír Trnovský, Mgr. art. Ján Kuráň, Peter Štupák