Na Žilinskej je odstavená dodávka vody

Z dôvodu opravy havarijnej poruchy na vodovodnom potrubí na Žilinskej ceste je od rána až do ukončenia prác prerušená dodávka vody v časti Tesco, Katolícka univerzita a bytové domy 28 – 31.