Na Záhradnej 20 sa vyrúbe strom zasahujúci do elektrického vedenia

Oddelenie technickej správy začalo správne konanie vo veci výrubu dreviny na ulici Záhradnej 20. Strom zasahuje do elektrického a telefónneho vedenia.