Na vianočnom šachovom turnaji vyhlásia najúspešnejších regionálnych šachistov roku 2017

O 9:30 začína v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch 32. ročník Kapustnicového vianočného šachového turnaja. Jeho súčasťou je aj vyhlásenie najúspešnejších regionálnych šachistov roku 2017.