Na Večernom ateliéri v galérii sa zamerajú na kresbu zátišia

Na dnešnom Večernom ateliéri v Galérii Ľudovíta Fullu si záujemcovia vyskúšajú kresbu zátišia. Venovať sa budú najmä kompozícii viacerých predmetov a zákonitostiam perspektívy. Podujatie začína o 15:30.