Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja otvorili výstavu žiakov stredných škôl

Výstavu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej župy otvorili v sídle kraja v Žiline. Práce a výrobky tu prezentujú aj tri ružomberské školy: polytechnická, úžitkového výtvarníctva a spojená.