Na silný vietor upozorňuje aj Prezídium HaZZ

Pred vetrom varuje aj Hasičský a záchranný zbor. Odporúča zdržiavať sa v bezpečných budovách, zabezpečiť predmety vonku, ustajniť domáce zvieratá, vyhnúť sa šoférovaniu. Ak sa v aute nachádzate, jazdite pomaly a neparkujte pri nestabilných objektoch.