Na Plavisku chce mesto postaviť dve nájomné bytovky

Mestské zastupiteľstvo schválilo investičný zámer výstavby dvoch nájomných bytoviek na ulici Plavisko. Financovanie by malo byť zabezpečené z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a ministerstva výstavby.