Na Plavisku by mohla vyrásť bytovka s 39 bytmi

Poslanci na dnešnom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili výstavbu bytovky na Plavisku, čo je však podmienené získaním úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie od ministerstva dopravy a výstavby.