Na obyvateľoch Hrboltovej sa dlhodobo experimentuje

S poslankyňou za mestskú časť Hrboltová Annou Šanobovou sme sa rozprávali o dôvodoch, pre ktoré protestuje proti výstavbe diaľnice podľa variantu, ktorý navrhuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a Ministerstvo životného prostredia SR. „Bojujeme aj za Ružomberčanov,“ tvrdí Šanobová.

Medzi vami ako zástupkyňou obyvateľov mestskej časti Hrboltová a NDS s ministerstvom životného prostredia na druhej strane sa začala doslova vojna. Vyvolali ju rozklady, ktoré ste podali voči záverečnému stanovisku ministerstva životného prostredia. Výstavba diaľničného úseku Hubová – Ivachnová sa tak opäť oddialila. O čo vám vlastne ide?

Ministerstvo a NDS nevyriešili zásadné pripomienky obyvateľov Hrboltovej – aby bol západný portál tunela Čebrať posunutý do extravilánu obce a aby prístup na stavenisko neprechádzal cez obec.

NDS ale tvrdí, že vyhovela všetkým oprávneným požiadavkám a pripomienkam verejnosti a zapracovala ich do záverečného stanoviska posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie, teda do takzvanej EIA.

To nie je pravda. Od začiatku procesu požadujeme, aby ministerstvo posúdilo aj variant výstavby V3, ale naše požiadavky sú vytrvalo ignorované.

NDS tvrdí presný opak. Podľa diaľničnej spoločnosti celý proces blokujú len dve osoby – a vy ste jednou z nich.

To je ďalšia zo lží. Rozklady podalo občianske združenie Zdravý domov a Výbor mestskej časti Hrboltová s podporou viac ako 450 občanov, ktorí podpísali Petíciu za posunutie západného portálu a nevyužívanie miestnych komunikácií. Skúste nás, prosím, pochopiť. Na obyvateľoch Hrboltovej sa dlhodobo experimentuje. Či už je to čistička odpadových vôd Mondi SCP alebo neúspešné budovanie diaľničného portálu pred troma rokmi. Choďte sa pozrieť, čo tam ostalo – mesačná krajina, kde sa neustále zosúvajú celé plochy zeminy a padajú balvany. Nemôžeme dopustiť ďalšie experimenty.

Lenže aj v samotnom Ružomberku zaznievajú hlasy, že Hrbôti takto držia v šachu celý región, ktorý trpí nedostavanou diaľnicou.

Anna Šanobová

Rozumiem týmto náladám, ale opakujem, že my trpíme rovnako. Dovolím si povedať, že ešte viac. Nebojujeme len za seba, ale aj za ostatných Ružomberčanov. Ak by sa spustila výstavba variantu V2, ktorú pretláča NDS spolu s ministerstvom, a ktorú my považujeme za príliš riskantnú, lebo sa nachádza nad obytnou zónou, zakrátko by sa opäť objavili problémy a proces výstavby by sa opäť skomplikoval alebo aj zastavil. Majme na mysli, čo sa stalo pred troma rokmi. Aj vtedy NDS a ministerstvo tvrdili, že variant V0 je najlepším riešením a vieme, ako to dopadlo.

Čo je teda vaším cieľom?

Aby sa začalo stavať podľa najlepšej možnej varianty.

NDS a ministerstvo tvrdia, že ju už našli…

Umelo pretláčajú variant V2 bez toho, aby nechali posúdiť aj variant V3.

Ten zasa preferujete vy.

Nepreferujeme ho. Len chceme, aby boli posúdené všetky možnosti a aby zvíťazila zo všetkých hľadísk tá najlepšia. Variant V3 by znamenal, že tunel cez Čebrať by bol síce o 600 metrov dlhší, a jeho západný portál by sa nachádzal  mimo intravilánu obce v dostatočnej vzdialenosti od obytných domov.

Teraz je predpokladaná vzdialenosť portálu od domov aká?     

Sto až stopäťdesiat metrov. Navyše by bolo nutné budovať dva mosty.

Prečo vlastne ministerstvo variant V3 neposúdilo?

To sa predsa pýtame aj my. Bolo nám naznačené, že posúdili len varianty, ktoré sú z technického hľadiska realizovateľné a ekonomicky prijateľné. Myslím, že práve v tomto je kameň úrazu – V3 sa im zrejme javí ako drahšia a technicky náročnejšia možnosť, ale my len chceme, aby to riadne posúdili a zistili, či je to naozaj tak. Domnievam sa však, že z bezpečnostného aj environmentálneho hľadiska je to lepšie riešenie. Jasnú odpoveď by nám dalo odborné posúdenie tejto možnosti, ale to kompetentné orgány neumožnili. Uvítali by sme, keby prípadne prišli s ich kompromisným návrhom trasovania diaľnice, prijateľným pre obidve strany .

Je známe, že celé územie je navyše veľmi nestabilné.

A tu narážame na ďalší problém. V roku 2017 bol vypracovaný inžiniersko-geologický prieskum Kuvik 2017, do ktorého sme chceli nahliadnuť, ale nebolo nám to umožnené. Vyvoláva to v nás podozrenia.

Spomínali ste aj to, že máte problém s požiadavkou, aby prístup k stavbe prechádzal cez mestskú časť.

Ten problém je hneď dvojnásobný. Cez Hrboltovú by mala prechádzať ťažká raziaca technika, sú to 40-tonové stroje. Pritom cesty u nás sú úzke a strmé. Viete si predstaviť, čo by to narobilo so statikou domov? Nehovoriac o bezpečnosti chodcov a o výparoch z nafty. Veď by sa tam nedalo dýchať. Máme s tým už svoju skúsenosť. Keď stavali most od Hubovej, požiadali nás, aby domiešavače mohli pol roka prechádzať cez mestskú časť. Napokon to trvalo rok a pol.

Vraveli ste, že problém je to dvojnásobný.

Áno, pretože cez Hrboltovú by mali prechádzať aj trvalé prístupy, po ktorých by sa k dostavanej diaľnici vedeli dostať záchranné vozidlá – sanitky, hasiči a podobne. Lenže naša mestská časť nie je na to uspôsobená. V zime majú sanitky problém tadiaľ prechádzať. Chorých musíme neraz zvážať na saniach na dostupnejšie miesto. Keby bol portál posunutý mimo intravilánu obce, vyriešilo by to aj problém s trvalými prístupmi k diaľnici, ktoré by prechádzali mimo Hrboltovú.

NDS vám vytýka aj to, že sa s vami chceli stretnúť a veci vám vysvetliť. Vy ste však stretnutie odmietli.

Priznám sa vám, že ja už ani nestíham reagovať na všetky dezinformácie, ktoré NDS šíri. Ak sú si takí istí správnosťou nimi navrhovaného riešenia, prečo proti Hrboltovej rozpútali takú štvavú kampaň v médiách? Vidím za tým všetkým ťažké politické manévre.

Aby sme sa vrátili k otázke – odmietli ste stretnutie s predstaviteľmi NDS?

Chceli sa stretnúť až v deň, keď pripravili brífing pre médiá. Navyše, sami priznali, že nám chceli vysvetliť variant V2 a navrhnúť stiahnutie našich rozkladov. Tým by sme ale išli sami proti sebe. Počas uplynulých mesiacov pritom bolo množstvo možností na stretnutie v Hrboltovej, ale nikto sa tu ani neukázal.

Museli ste čeliť aj nejakým vyhrážkam?

Zatiaľ nie. Aj keď, objavujú sa rôzne nepríjemné narážky a pripomienky, aj zo strany niektorých Ružomberčanov. Vraj je to z našej strany špekulatívne konanie.

Zaznamenali sme to. Vraj NDS vydierate s cieľom finančného zisku. Na spôsob „zaplaťte mi a ja vám dám pokoj“.

Tak toto dôrazne odmietam! Za Hrboltovú bojujem nezištne telom a dušou dvanásť rokov. A ak mi zdravie dovolí a budem mať podporu od ľudí, tak budem aj naďalej!

Imrich Gazda, Peter Kravčák

Titulná fotografia – Anna Šanobová, poslankyňa mestského zastupiteľstva (KDH) v Ružomberku za MsČ Hrboltová. Foto – Imrich Gazda