Na minci z obdobia vojnovej Slovenskej republiky bol Andrej Hlinka

Pred 80 rokmi dala Slovenská národná banka do obehu prvú slovenskú mincu – 5 korunu s hlavou Andreja Hlinku. Obehová minca z obdobia vojnovej Slovenskej republiky bola razená v kremnickej mincovni.