Na mestskom úrade pochodíte len dopoludnia

Mestský úrad upozorňuje, že v posledný deň v roku bude otvorený len do 12. hodiny.