Na Maline Brde začali pripravovať prekážky pre snowboardový park

Skupina dobrovoľníkov dnes začala po lete opravovať prekážky pre snowboardový park, ktorý je každú zimu na svahoch Malina Brda.