Na Maline Brde bude ďalší animačný program pre deti

Na Maline Brde organizujú počas nedieľ zábavné tematické podujatia pre deti. Dnešné má názov Drevená olympiáda a prebieha od 11. do 14. hodiny.