Na Klačne sa opäť pasie vysoká zver

S pokročilou jeseňou sa na Klačno opäť vrátila vysoká zver. Tri kusy, pravdepodobne sŕn alebo laní, ste videli pásť sa v blízkosti kostola na sídlisku. Rovnaký úkaz sa tu v posledných rokoch na jeseň opakuje.