Na Klačne kladú optické káble

Sídlisko Klačno je od apríla rozkopané a niekoľko mesiacov ešte aj bude. Až do konca septembra tu Slovak Telekom kladie optické káble. Po ukončení prác má byť povrch upravený do pôvodného stavu. Informoval poslanec Ľubomír Kubáň.