Na Katolíckej univerzite zvolili nového rektora

Akademický senát Katolíckej univerzity zvolil Jaroslava Demka za nového rektora univerzity. Jediný kandidát prešiel nadpolovičnou väčšinou 13 (z 22) hlasov až v 2. kole. Súčasného rektora Jozefa Jaraba nahradí od augusta.