Muž našiel tašku s viac ako dvesto eurami. Odovzdal ju policajtom

Počas koncertu RK700 v Koniarni našiel muž osobnú tašku s 236 eurami. Odovzdal ju príslušníkom mestskej polície, ktorí ju odovzdali majiteľovi. Informovala o tom Mestská polícia v Ružomberku.

Príslušník mestskej polície obsluhujúci kamerový systém vo štvrtok 13. septembra si niekoľko minút pred deviatou hodinou ráno všimol na ulici Liptovská dvoch mladých mužov. Títo sedeli na lavičke a požívali alkohol. Okolo seba mali porozkladaných viacero fliaš. Prostredníctvom rádiostanice bola na miesto vyslaná motohliadka. Išlo o dvoch 26-ročných obyvateľov Ružomberka. Pre nerešpektovanie všeobecne záväzného nariadenia mesta o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktoré okrem iného zakazuje požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, bola obidvom uložená bloková pokuta.

Kamerový systém pomohol pri objasňovaní aj ďalšieho priestupku proti verejnému poriadku. V sobotu, 8. septembra, v ranných hodinách venčili v Parku Š. N. Hýroša v priestore detského ihriska dve ženy svojich štvornohých miláčikov. Ďalším porušením zákona bolo, že psy sa na verejnom priestranstve pohybovali na voľno. Mesto Ružomberok všeobecne záväzným nariadením nielenže zakázalo venčenie psov v priestoroch detských ihrísk, ale takisto dáva povinnosť osobe, ktorá psa vedie, aby bol tento na vôdzke. Na tomto základe bola do parku vyslaná hliadka, ktorá osoby stotožnila. Išlo o ženy vo veku 39 respektíve 33 rokov s trvalým bydliskom mimo Ružomberka. Ženy museli z parku so psami odísť a za priestupky im boli uložené blokové pokuty.  

Počas sobotňajšej noci z 8. na 9. septembra sa v Športovej hale Koniareň konal koncert viacerých interpretov. Na dodržiavanie verejného poriadku dohliadala mestská polícia prostredníctvom viacerých hliadok. Na konci ku jednej z nich prišiel muž a odovzdal im čiernu tašku, ktorú našiel. Pri nahliadnutí do nej sa našla aj peňaženka s osobnými dokladmi a finančnou hotovosťou 236 eur. Podľa nich mala nájdená taška patriť mužovi z Bieleho Potoka. Hliadka nájdené veci odovzdala v mieste trvalého bydliska príbuzným.

Mestská polícia chce aj touto cestou vyzvať vodičov motorových vozidiel ku väčšej ohľaduplnosti pri parkovaní. Len za posledný týždeň mestská polícia preverovala telefonické oznámenia, ktoré sa týkali obmedzenia ostatných účastníkov cestnej premávky, či už to boli vozidlá parkujúce pred vchodmi bytoviek, vozidlá zaparkované na dvoch parkovacích miestach, na verejnej zeleni, pred výjazdmi z miest mimo cesty, najmä pred garážami. Na sídlisku Klačno sú to často oznámenia týkajúce sa parkovania mimo vyznačených miest. Na základe takéhoto oznámenia môže byť na mieste uložená bloková pokuta do výšky 50 eur.

Zdroj – Tlačová správa Mestskej polície v Ružomberku.