Mladý historik pripravuje publikáciu o fungovaní súdnictva na Liptove v 18. storočí

Historik Miroslav Nemec pripravuje knihu Od zločinu k trestu o fungovaní súdnictva na Liptove v 18. storočí. V knihe sa dočítate aj o pestrej plejáde rôznych trestných činov, ako krádeže, bitky, vraždy, cudzoložstvo alebo bohorúhačstvo. Vydanie publikácie môžete podporiť na tomto mieste.