Michal Lazár: Nič sme nezablokovali, nič sme nepremeškali

Reakcia viceprimátora mesta Ružomberok na šírenie nepravdivých informácii zo strany stránky Za zdravý Ružomberok.

Vážení priatelia, tu je moje vyjadrenie k statusu na facebookovom profile Za zdravý Ružomberok.

Zverejnené video je podľa môjho názoru plné manipulácie, poloprávd a demagógie. Prikladám teda moje stanovisko k veci apoužijem racionálnu argumentáciu k tomu, čo sa stalo 10. 7. 2019 na MsZ v Ružomberku.

Všetci poslanci, vrátane mňa si uvedomujeme v akom stave je ovzdušie v našom meste a vieme, že treba konať. Nie je nám jedno, aký vzduch dýchame. V tom sme za jedno. Nie je však možné robiť kroky, ktoré neumožňuje rokovací poriadok a prijímať precedensy pod tlakom kamier a  rétoriky niektorých aktivistov. Odmietam tvrdenia o tom, že som sa zachoval proti záujmom občanov mesta. Postupoval som v súlade s rokovacím poriadkom a som presvedčený, že len dodržiavaním pravidiel hry a zákonov môžeme urobiť niečo dobré pre naše deti. Preto ma mrzí, že video je zostrihané a pospájané tak, aby vytvorilo dojem, že sme zablokovali rokovanie o zdravom ovzduší. Nie je to pravda. Tým, že sme neschválili zaradenie bodu o uznesení z 27.6.2019 do rokovania mimoriadneho zastupiteľstva, sme paradoxne vytvorili dostatočný priestor na riadne a odborné sformulovanie doplnenia záväznej časti územného plánu. V opačnom prípade by bolo reálne možné, že celý proces sa zablokuje.

O čom sme vlastne chceli/nechceli rokovať ? Bol to tento text :

MsZ žiada primátora mesta zabezpečiť doplnenie vety do záväznej časti územného plánu (zmena a doplnok č.6) o nepovolení prevádzok, ktoré zhoršujú životné prostredie v Ružomberku vrátane mestských častí.“

Takéto uznesenie sme prijali počtom hlasov 21 na zastupiteľstve 26. 6. 2019. Ak si to odborník prečíta, veľmi rýchlo zistí, že sme prijali nezmysel. Primátor mesta zo zákona nemôže len sám zabezpečiť doplnenie vety do záväznej časti územného plánu a má iba obmedzené možnosti v tomto smere konať. O celom procese rozhodujú viaceré orgány štátnej správy, obstarávateľ územného plánu a v konečnom dôsledku zastupiteľstvo. Nič sme nezablokovali, nič sme nepremeškali. Ide o veľmi zložitý proces. V súčasnosti vyhodnocujeme a zbierame stanoviská odborníkov v tejto oblasti. Celé by to nemalo trvať viac ako niekoľko dní. Navyše podľa rokovacieho poriadku primátor mesta najneskôr do troch mesiacov od nepodpísania uznesenia toto predloží na opätovné prerokovanie v mestskom zastupiteľstve. A dovtedy máme dostatok času pripraviť zodpovedne taký návrh, ktorý bude zmysluplný a prijateľný.

Dajme prednosť faktom pred emóciou. Nie sme tu na to, aby sme robili populárne kroky, ale tie správne.

Prvý viceprimátor mesta Ružomberok