Mestu predložili žiadosť o výrub troch líp vo Vlkolínci

Mesto začalo správne konanie vo veci výrubu troch líp vo Vlkolínci. Žiadatelia ako dôvod uvádzajú, že stromy sa nachádzajú na mieste výstavby pôvodného zrubového domu.