Mestská polícia riešila viacero prípadov pri ktorých úradoval alkohol

O časť práce Mestskej polície sa v poslednom októbrovom týždni postarala nezvládnutá konzumácia alkoholu. Pripití Ružomberčania rušili nočný kľud, odmietli zaplatiť v pohostinstve za jeho konzumáciu alebo obťažovali návštevníkov v bare.

Na porušovanie nočného kľudu sa sťažovali obyvatelia bytovky na ulici Ž. Silbigera v noci, v piatok 25. októbra približne pol hodinu pred polnocou. V oznámení uviedli, že z bytu sa šíri krik a mali obavy aby nedošlo k fyzickému napadnutiu. Vyslaná motohliadka zistila, že v byte bývajú manželia, ktorým prišla na návštevu  dcéra. Spolu požívali alkohol a po čase medzi príbuznými vznikli nezhody, ktoré skončili hlučným správaním sa a hádkou. Po zistení totožnosti a upokojení situácie v byte, boli všetci zúčastnení upozornení na nočnú hodinu ako aj možnosť postihu, pokiaľ by sa situácia opakovala. 

Rušnú noc vďaka mladému nájomníkovi mali aj obyvatelia ulice Do Baničného. Tentokrát susedov rušila hlasná hudba. Po upozornení nového nájomníka tento prisľúbil okamžitú nápravu. 

Prostredníctvom kamerového systému bola večer v sobotu 26. októbra spozorovaná partia mladých mužov na ulici Poľná. Príslušník obsluhujúci kamerový systém videl ako mládenci požívajú alkohol na verejnosti. Hliadka po príchode na miesto u nich našla fľašu vodky. Pri kontrole totožnosti mestskí policajti zistili, že ide o chlapcov z Ružomberka vo veku 18 až 19 rokov. Mládenci si boli vedomí, že svojím konaním porušili všeobecne záväzné nariadenie o zákaze požívať alkohol na miestach verejne prístupných a ich protiprávne konanie bolo vyriešené uložením blokových pokút. 

V pondelok 28. októbra vo večerných hodinách sa obsluha baru v centre mesta obrátila na mestskú políciu so žiadosťou o pomoc. Z podniku im mal utiecť hosť bez zaplatenia útraty. Potom ako bol hosť upozornený, že podnik už má zatváracie hodiny, tento z neho utiekol. Hoci ho obsluha naháňala, vonku sa mu podarilo ujsť. Až potom bola vec oznámená na 159-ku. Hliadka na základe kamerových záznamov začala po mužovi pátrať, no toho sa už večer nepodarilo nájsť. Neskôr bol kontaktovaný aj majiteľ baru, ktorý však uviedol, že muža pozná, v minulosti už s ním riešil podobnú situáciu a na mestskú políciu sa obráti, len pokiaľ by tento odmietol útratu zaplatiť. Preto mestská polícia vo veci ďalej nekoná.  

O dva dni neskôr mali zase v inom bare problém so ženou, ktorá vraj obťažovala ostatných hostí a nechcela podnik opustiť. Hliadka zistila že ide o 46-ročnú ženu zjavne pod vplyvom alkoholu a po upozornení na nevhodné správanie v záujme obnovenia verejného poriadku bola vyzvaná, aby podnik opustila. Po tom ako z baru odišla sa mestskí policajti vrátili k hliadkovacej činnosti.

Zdroj – Tlačová správa Mestskej polície Ružomberok.