Mestská polícia majiteľom nehnuteľností pripomína ich povinnosti počas zimného obdobia

Mestská polícia upozorňuje, že vlastníci, správcovia, aj užívatelia nehnuteľností sú povinní z priľahlých chodníkov odstraňovať závady, ktoré vznikli v dôsledku mrazivého počasia a sneženia.