Mesto rieši žiadosti o výrub stromov v Hrabove a na ulici Novej

Mesto Ružomberok oznamuje začiatok správneho konania vo veci výrubu drevín. Na ulici Hrabovo 23 tri borovice, na ulici Novej jednu jedľu. V oboch prípadoch sú podľa žiadateľov stromy v bezprostrednej blízkosti budov a zabraňujú prenikaniu svetla.