Mesto požiadali o výrub stromov na uliciach Horskej a Do Baničného

Mestský úrad začal dve správne konania vo veci výrubu drevín. Na ulici Do Baničného žiadajú odstrániť dva smreky a dve brezy, ktorých koreňový systém poškodzuje základy domu. Na ulici Horskej chcú vyrúbať smrek zasahujúci do elektrického vedenia.