Mesto plánuje začať s výkupom pozemkov pre cyklotrasu

Mesto plánuje vybudovať cyklotrasu od železničnej stanice smerom ku Katolíckej univerzite a odtiaľ až k Hotelu Áčko. Na dnešnom zasadaní mestského zastupiteľstva poslanci vyjadrili súhlas so začatím výkupu a prenájmu pozemkov pre tento účel.