Mesto dostalo dotáciu na dopravné ihrisko

Mesto získalo dotáciu vo výške 4307 eur od ministerstva školstva na inovovanie detského dopravného ihriska. Z týchto prostriedkov nakúpia nové bicykle a obnovia vodorovné dopravné značenie. Informovala mestská polícia.