Mesto chce stavať byty na Silbigerovej ulici

Poslanci schválili žiadosť mesta o nenávratný finančný príspevok vo výške 2,4 milióna eur na podporu bývania marginalizovaných rómskych komunít. Zámerom je vybudovať dva bytové domy s 36 nájomnými bytmi na ulici Ž. Silbigera.