Matka so synom fajčiaci na zastávke, maloleté deti na víkend samé doma

Ružomberčanka nechala na víkend doma bez dozorou 10 a 11-ročného chlapca. Prípadu sa ujala na podnet mestskej polície sociálna kurátorka. Aj toto riešila uplynulý týždeň Mestská polícia v Ružomberku.

Obyvatelia jednej z bytoviek na sídlisku Baničné oznámili poobede v sobotu 8. decembra, že nejakí chlapci rozbili sklenenú výplň na dverách. Hliadka zistila, že chlapci sa hrali pred vchodom, pri hre došlo ku hádke a jeden z nich päsťou udrel do výplne, čím ju rozbil. Nakoľko išlo o maloletých chlapcov, bratov vo veku 10 a 11 rokov chcela ísť hliadka s nimi za rodičmi. Od chlapcov sa ale dozvedeli, že otec žije v Českej republike a matka šla za priateľom na víkend do Popradu, pričom ich nechala doma samých. Z tohto dôvodu bola privolaná kurátorka z oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorá bude vo veci ďalej konať. Poškodením dverí sa zaoberá poverený príslušník mestskej polície, ktorý v zmysle zákona priestupok proti majetku odloží záznamom, pretože za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho veku. Avšak rodičia sú za dieťa zodpovední do 18. roku života, preto budú musieť vzniknutú škodu uhradiť oni.

Obsluha obchodného domu na ulici Podhora si večer v sobotu 8. decembra všimla jedného zákazníka, mladého muža, ktorý sa prechádzal po obchode. V oddelení drogérie zobral z pultu darčekovú kazetu a pokúsil sa ju ukradnúť. Keď prešiel popri pokladni a bolo zrejmé, že za tovar nemieni zaplatiť, zastavili ho a krádež oznámili na známom telefónnom čísle mestskej polície 159. Hliadka zistila, že ide o 24-ročného muža z Ružomberka, následne si overili, či muž nebol za obdobný skutok riešený za posledných 12 mesiacov. V evidencii priestupkov zistili, že v uvedenom čase nemá záznam, preto vec vyriešili na mieste uložením blokovej pokuty za priestupok proti majetku.

Lustrácia osoby je v takýchto prípadoch nutná, pokiaľ by muž záznam mal, išlo by už o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže.

Počas hliadkovej činnosti v utorok 11. decembra prechádzala motohliadka stanicou, kde si všimli pod prístreškom zastávky autobusu dve osoby. Tieto porušovali zákon na ochranu nefajčiarov, pretože fajčili na mieste, kde to uvedený zákon zakazuje. Z predložených dokladov zistili, že ide o 39-ročnú matku s 18-ročným synom. Za priestupky im boli obidvom uložené blokové pokuty.  

Od 1. decembra začalo opäť platiť obmedzenie pre vodičov parkujúcich na sídlisku Klačno. Obmedzenie sa týka celého sídliska, spodná časť ulice Klačno spájajúca mesto s Černovou je zakázané parkovanie v stredu, na ostatných uliciach je to vo štvrtok, striedavo jedna časť v párny, druhá časť sídliska v nepárny týždeň. Je potrebné parkovať v zmysle platného dopravného značenia, aby mestská polícia nemusela pristúpiť k nepopulárnym represívnym opatreniam.  

Zdroj – Tlačová správa Mestskej polície Ružomberok