Martinček má zásobu dobrovoľných hasičov

Členstvo v dobrovoľných hasičských zboroch je tradíciou vo viacerých obciach. Martinček má zaujímavé skóre; dobrovoľným hasičom je tam každý piaty človek.