Maľovaná mapa švošovského chotára

Vo Švošove nakreslili a teraz predávajú maľovanú mapu svojho chotára. Turistov má zabaviť aj potešiť. Výťažok z predaja chcú použiť aj na verejnoprospešné aktivity v obci.