Liptovské múzeum pripravilo podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Počas októbra pripravilo Liptovské múzeum podujatie Uctime si starobu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Seniori a klienti centier sociálnych služieb môžu absolvovať prehliadku expozícií múzea, výstavy Fotoforum a tvorivú dielňu podľa dohody.