Likavka, Lisková aj Komjatná. Obce mali na cestách nepovolené objekty

Správa ciest ŽSK upozornila viacero obcí v okrese na porušovanie zákona o pozemných komunikáciách. Počas kontroly zistila nepovolené osádzanie kameňov, stĺpikov, oceľových zábran a iných prekážok v bezprostrednej blízkosti ciest, čím sa ohrozuje cestná premávka.