Liečenie lúčmi pomáha zdraviu občanov

Na Madačovej ulici č. 1/A v Ružomberku, si Bonumsalutem  miestni obyvatelia zaregistrujú v pamäti poväčšine s budovou a nápisom Top House. Oproti parkovisku patriacemu hotelu Kultúra ju ľahko nájdu aj cudzí cezpoľní, ktorí prišli za rehabilitačnými zdravotnými službami s prienikom laserových lúčov do ich tkanív.

Zdravotné služby s neinvazívnou a bezbolestnou metódou liečenia už môžu v srdci dolného Liptova využívať  od začiatku druhej dekády mája 2018.

Všetko to v príjemnom prostredí, úhľadne a funkčne uspôsobeného interiéru kde pracuje štáb štyroch profesionálov ochotných poskytovať zdravotné rehabilitačné služby tým, ktorí ich potrebujú. Nie sú to len fyzioterapeuti ale aj tí, ktorí majú dostatok vedomostí  a skúseností v balneológii, pracujúci pod vedením MUDr. Anny Hornej FBLR.

A tak na začiatok len v malej kocke informácií o laserových lúčoch, čo tieto spôsobujú, ako sa podpisujú na zlepšovaní zdravotného stavu človeka a hlavne pacienta ,ktorý prichádza schodišťom alebo výťahom na tretie poschodie Bonumsalutem Laseroterapia. Lúče sú charakterizované ako svetloliečba, ktorá využíva opakované impulzy ich úzkeho zväzku monochromatického svetla s prienikom do hlbších  častí tkanív. 

Nič viac a nič menej, podstatným pre pacienta  ktorý sa rozhodne podriadiť pôsobeniu takýchto lúčov je to, že po určitom čase cíti zlepšenie zdravotného stavu  (a dajme tomu postihnutej časti tela ktorá si žiada lepšie a hlbšie prekrvenie tkaniva) čo v konečnom dôsledku zaktivizuje činnosť bunkového mechanizmu a zvýši jeho obranyschopnosť a urýchli obnovu buniek.

Ružomberský Bonumsalutem je okrem laseroterapie zameraný  na komplexnú rehabilitáciu s fyzioterapiou, druhmi elektroliečby, liečebnou telesnou výchovou a mäkkými technikami. Všetky druhy  rehabilitácie sú previazané s laseroterapiou, pokým to dovolí resp. naordinuje pri prvej návšteve odborný lekár.

Samotný prístroj značky LightForce FXi (a takmer po dvoch rokoch v Ružomberku už môžeme  hovoriť o troch) z dielne americkej výroby je najmodernejším zariadením – prístrojom IV. generácie, od svetového výrobcu – americkej spoločnosti LiteCure LLC. Jeho hlavnou výhodou oproti iným výrobcom je, že ako jediný na trhu disponuje najvyššou svetovou zdravotníckou certifikáciou FDA. Tento ako jediný má patentovanú špeciálnu kontaktnú masážnu hlavicu.  

Certifikovaný prístroj s označením CE pre európsku štandardizáciu a svetovú FDA je v odborných  kruhoch známy pre výkon špičkových svetových parametrov pracuje s výstupnými nameranými výsledkami, ktoré sa stávajú predmetom budúcich výskumných informácií pre vedecké klinické štúdie. Dlhodobejšie takéto štúdie potvrdili, že laserové lúče majú účinky pri liečbe a zmierňujú bolesti. LightForce FXi i migrény a zápaly dutín. 

Najnovšie zistenia sa môžu zaoberať i nemocou diabetes, resp. niektorým pacientom známym pod bližším ľudovým pojmom ako diabetická noha.

Spôsob rehabilitácie a laseroterapie určí tamojší odborný lekár . V zásade ošetrenie trvá od štyroch do 10 minút spravidla 5 – 10 procedúr, keď zo začiatku pacient absolvuje tri za sebou nasledujúce ošetrenia a neskôr k nim prichádza každý druhý deň. 

 Bonumsalutem navštevujú pacienti z blízkeho okolia a Oravy, a po rozhodnutí kúpeľov Lúčky, že tieto budú svoje rehabilitačné služby poskytovať len kúpeľným pacientom a platiacej klientele tak ostane práca aj pre fyzioterapeutov na Madačovej ulici.

Možný klient a pacient, ktorý chce využiť vyššie uvedené služby má tak možnosť objednať sa cez telefón či mejlom (čo nakoniec nájde aj na webe – www.bonumsalutem.sk) v bežnej dennej službe fyzioterapeutov a lekárov pracujúcich v súlade s ich pracovnou dobou.

Poistenci z poisťovne Dôvera a Union majú všetky služby vrátane laseroterapie zdarma hradené z prostriedkov verejného zdravotníctva. Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne si zatiaľ všetky výkony uhrádzajú ako samoplátcovia.

Snáď už nie je ani potrebné viac sa zmieňovať o liečení spôsobom využitia  laseroterapie. Bežným sa ostávajú pre ňu pacienti s poraneniami svalov, bolesťami kĺbov, chrbta , pliec , zápästí , lakťov a iných neduhov ktoré stihnú ľudské telo počas jeho jestvovania veľmi potrápiť.

A aké sú doterajšie referencie z Bonumsalutem: dnes už 350 spokojných pacientov, vynikajúca spolupráca so športovými klubmi z Ružomberka ktoré si pochvaľujú hlavne preventívne a regeneračné účinky pôsobenia laserových lúčov (svetloliečby) ako i prístup profesionálneho tímu  pomôcť tým, ktorí o takúto liečbu požiadali.

Štatisticky teda v laseroterapii na Madačovej 1/A zaznamenané v okrúhlejších číslach takmer 430 kompletných vyšetrení. To je približne štyritisíc jednotlivých výkonov za dvadsaťdva mesiacov.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.