Kvetnou nedeľou sa začína obdobie Veľkého týždňa

Dnes kresťania po celom svete slávia Kvetnú nedeľu. Ide o poslednú nedeľu v období 40-dňového pôstu a začína sa tzv. Veľký týždeň. V rímskych bohoslužobných obradoch sa spievajú v chrámoch pašie.