Kultúrne pozvánky na posledný aprílový piatok

Veľká potreba – alternatívna punková kapela koncertuje od 20:00 v Panoptiku. Galéria pokračuje v cykle šikovných umeleckých rúk pre všetkých – Večerný ateliér: kolorovaný linoryt. V evanjelickom kostole bude večer ekumenická bohoslužba v rámci Týždňa kresťanskej kultúry.