Kto je producentom takýchto spadov tuhých látok na okenné parapety mesta?

Jednoznačne to bude ťažšia odpoveď.

Dal som si osobne tú prácu, očistil a vyutieral biely východný okenný parapet oproti Mondi. Na jeho rozmere 190 x 28 cm v stredu 13. marca o 11-tej hodine dopoludnia (som začal takpovediac svoje merania na Papiernickej ulici 4 ), a o 48 hodín neskôr, v piatok, 15. marca 2019 som z neho stiahol všetky pevné častice, ktorými bol „pocukrovaný“.

S 51 percentnou pravdepodobnosťou môžem tvrdiť, že to asi 3,5 km vzdušnou čiarou vzdialený komín Mondi nebude. Alebo bude? Oproti oknám vo vzdialenosti tisíc dvesto až tisíc šesťsto metrov sa nachádzajú ešte tri komíny, ktoré občas husto dymia. Zvlášť podozrivo aj vo víkendoch.

Je to už viac ako tri roky čo si všímam tento jav, po tom, čo Paučulova SOS demontovala svoju administratívnu budovu, ktorú už z môjho okna nevidím. Tie pevné častice sú však rovnaké ako predtým. Uhlík vylučujem, po ich rozdrtení to vyzerá skôr na akúsi horninu alebo materiál neznámeho pôvodu.

Pevné častice o rozmere od 2 do 4 milimetrov nepravidelného tvaru hrúbky cca 0,4 mm som pozbieral a uložil do obalu z liekov Warfarin. Vážiť ich a urobiť z nich analýzu z čoho pozostávajú a odkiaľ asi pochádzajú, bude vecou komisie, ktorú nedávno zriadil primátor mesta Igor Čombor. Podľa môjho odhadu ide o maximálnu odobratú hmotnosť do jedného gramu, v čase dvoch bežných ružomberských pracovných dní v strede týždňa. Zabalený materiál odovzdám primátorovi mesta.

Hmotnosť týchto neznámych spadových častíc bude treba vynásobiť koeficientom 1,88 pre ich prepočet na 1 m štvorcový, ďalej z nich prepočítať možný hmotnostný spad za istú časovú jednotku a vylučovať z nich prach a zápachy, pre ktorú bola komisia v Ružomberku zriadená.

V ohrozovanom dolnom Liptove a jeho kotline priemyselnými exhalátmi a inými nešpecifikovanými imisiami, polietavým prachom a imisiami z priemyselného Ostravska či poľského Sliezska, to tak bude priamy občiansky vstup, opýtať sa komisie aj na takéto zistenia.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.