Koncert na pamiatku všetkých židov deportovaných z Ružomberka

V piatok 15. decembra 1944 bol z noviciátu jezuitov v Ružomberku deportovaný Tomáš Munk.

Najprv ho odvliekli do tábora v Seredi, neskôr do koncentračného tábora v Sachsenhausen. Zomrel na pochode smrti z tohto tábora. Na výročie jeho deportácie si chceme uctiť pamiatku všetkých obetí holokaustu z Ružomberka.

OZ Simach Art a rehoľa Jezuitov srdečne pozývajú na 11. koncert na pamiatku Tomáša Munka a všetkých Židov deportovaných z Ružomberka. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 16. decembra o 19:00 v Galérii Ľudovíta Fullu.

Skladateľ Lukáš Borzík pripravil špeciálne pre tento koncert dramaturgiu, ktorá bude pozostávať z jeho skladby „Milosrdenstvo“ a skladby „Lerchenmusik“ od Henryka Mikolaja Góreckého.

Hudba zaznie v interpretácii komorného tria v zložení: Nora Skuta (klavír), Ronald Šebesta (klarinet) a Andrej Gál (violončelo).

Pozvanie na koncert prijal František Mikloško, ktorý sa pričinil o propagáciu osudu rodiny Munkovcov a stál pri zrode Vyhlásenia k deportáciám Židov zo Slovenska v roku 1987, v ktorom niekoľko signatárov vyjadrilo „hlbokú ľútosť a opravdivé odprosenie“ nad tým, čo sa dialo so Židmi počas Slovenského štátu.