Koncert El Kanfej Hašalom: šíriť pokoj v časoch nepokoja

Do synagógy sa dnes vráti židovská kultúra. Spojenie duchovnej a svetskej, ale aj tradičnej a modernej židovskej hudby a kultúry prináša slovenský spevácky zbor Ebenezer a plzeňská klezmerová kapela Mi Martef.