Komunitný plán sociálnych služieb je dostupný na pripomienkovanie

Radnica zverejnila návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2022. Dostupný je na pripomienkovanie. Schvaľovať by ho malo mestské zastupiteľstvo 27. júna.